Hi, your javascript is off..!! for optimal results on this site please enable javascript in your browser

"Adaptus genomsyras i all handling och tanke av några enkla ledord –
respekt för individen och positiv människosyn!"

Välkommen till Adaptus Rehab

Adaptus Rehab AB, som startade 1999, är privatägt och en av Skånes större aktörer inom medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Adaptus är specialiserade på Försäkringsmedicinska utredningar, fr o m 2019 samlade under ett begrepp – AFU (arbetsförmågeutredningar.) Beställare är Försäkringskassan, med Region Skåne som upphandlande avtalspart. Adaptus är av Region Skåne ackrediterad vårdgivare för KBT-behandling. Behandlingen omfattas av rehabiliteringsgarantin, där du själv väljer var du vill få din behandling. På plats i Kristianstad finns flera team med mångårig erfarenhet av såväl medicinsk som yrkesinriktad rehabilitering.

Nyheter:
KBT-behandlingarna

startar löpande, i Kristianstad. Kontakta Petra Kylbo om du vill veta mer eller boka/boka om tider. Tel vx 044-18 85 80, (ej mobil). Mer information om KBT-programmet finner ni under menyfliken "Program" ovan.

FMU (FörsäkringsMedicinska Utredningar)

I detta uppdrag är Region Skåne vår avtalspart, medan Försäkringskassan är beställare av aktuella Försäkringsmedicinska utredningar.
I utredningarna samverkar våra specialiserade kompetenser;
Specialistläkare – t ex inom smärtlindring, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, internmedicin, ortopedi, psykiatri – psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster.)