Program

 

Hälsoval Skåne

• KBT, kognitiv beteendeterapi
• Multimodal smärtrehabilitering

KBT – Kognitiv Beteende Terapi, för patienter som har lättare och depression, ångest eller medelsvår stress!

Nu kan man tillsammans med sin läkare hitta en behandling som passar för dig som lider av en lättare depression. I Region Skåne har man beslutat göra detta genom en så kallad kundvalsmodell. Det innebär att du väljer mellan godkända behandlare som skrivit avtal med Region Skåne. Det här ingår i Rehabiliteringsgarantin som regeringen skapat.

Adaptus har avtal och genomför KBT-behandling i Kristianstad. Behandlingar sker löpande.

Vi har kontinuerligt intag, sker i samråd med samordnare Brita Larsson.

MMS – Multimodal smärtrehabilitering

Det är patienten som väljer var man vill få sin rehabilitering. Den som väljer Adaptus Rehab kommer att under cirka två månader få en gedigen utbildning i konsten att vara expert på sig själv och göra medvetna val för bättre hälsa och livskvalitet.
Vi lovar inga ”quick-fix”. Det tror vi inte på. Däremot tror vi på människans kraft och förmåga till förändring med rätt stöd präglat av respekt.

Ett genomgånget smärtprogram på Adaptus ger nya kunskaper, möjlighet till goda samtal med andra i samma situation och många tillfällen att träna ett nytt förhållningssätt till sig själv och omvärlden.
Programdagarna varvar teori och dialog med praktiska övningar och fysisk träning på olika sätt.

Karta & Info

Vi har våra lokaler på Västra Storgatan 22, 1 tr centralt i Kristianstad.