Till vårdgivaren

Rätt behandling i rätt tid för rätt individ

KBT-terapi är ett komplement till annan behandling och rehabilitering på primärvårdsnivå. Under en begränsad tid kan din patient få en intensiv rehabiliteringsperiod för att förbättra sin livskvalitet. Tillsammans kan vi erbjuda rätt behandling i rätt tid till rätt individ!

Rehabiliteringsgarantins insatser är en kostnadsfri behandlingsmöjlighet för vårdenheten. De påverkar inte heller täckningsgraden. Patienten betalar som vid annat primärvårdsbesök 200 kronor upp till frikortsnivå.

Vår målgrupp är patienter från 16 år och uppåt. Hos oss kan patienten få tolkstöd och sjukresa som vid annan behandling inom Region Skåne.

Vårdval Psykoterapi

Denna behandlingsform vänder sig till individer som begränsas av lindrigare depression, ångest eller andra stressrelaterade besvär. Behandlingstiden är begränsad och insatsen är därför inte rätt för individer med mycket långvariga och svåra besvär.

Efter ett inledande besök där en gemensam målsättning formuleras, vidtar behandlingsdelen med ett antal individuella träffar.

Efter avslutad behandling skickas återkoppling till inremitterande läkare.

Karta & Info

Vi har våra lokaler på Västra Storgatan 22, 1 tr centralt i Kristianstad.