Hi, your javascript is off..!! for optimal results on this site please enable javascript in your browser

"Adaptus genomsyras i all handling och tanke av några enkla ledord –
respekt för individen och positiv människosyn!"

Välkommen till Adaptus Rehab

Adaptus Rehab AB, som startade 1999, är privatägt och en av Skånes större aktörer inom medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Adaptus är specialiserade på Försäkringsmedicinska utredningar, fr o m 2019 samlade under ett begrepp – AFU (aktivitetsförmågeutredning.) Beställare är Försäkringskassan, med Region Skåne som upphandlande avtalspart.

Nyheter:
FMU (FörsäkringsMedicinska Utredningar)

I detta uppdrag är Region Skåne vår avtalspart, medan Försäkringskassan är beställare av aktuella Försäkringsmedicinska utredningar.
I utredningarna samverkar våra specialiserade kompetenser;
Specialistläkare – t ex inom smärtlindring, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, internmedicin, ortopedi, psykiatri – psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster.)